Besmele-i serifin bu mübarek hizbini Seyh Abdülkadir gavsi

ceylani k.s.a. hazretleri tertip etmistir.

Sen! Bu güzellige kavusmak ve büyük bir feyizle feyizlenmek

istersen; Gecenin son üçte birinde kalkıp güzelce abdest aldıktan

sonra, kıbleye karsı iki diz üzerine oturup, 786 defa Besmeleyi,

133 defa da şu Salavati oku;

Essalâtü vesselâmü aleyke yî seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî

kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ

nebiyyer rahmeti yâ kâsifel gummeti.

Ondokuz (19) defa da Besmele-i serifin asagıda gelecek olan

Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen, evliyalar listesine

yazılırsın. Saidlerin yanına da ismin yazılır. Ömrün boyunca da

duan kabül olur. Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.

Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin. Sana

verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret

göster. Sayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan hergün

sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının

farzından sonra okursun.

Bu hizbe devam eden kisinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri

Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.

Ondokuz defa okunacak Besmele nin mübarek Hizbi budur;

”Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve

bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi

celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi

heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi

ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi

behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi

bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi

kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. irfa’ kadrî ve esrah Sadrî

yessir emrî ve ücbir kesrî ve agni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike

ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ

mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ

hâ mîm bi sirri ismil a’zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül

kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi

ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî

minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve

eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines

sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi isrâki vechikel kerîmi

en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn.

Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ

muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ.”

(Keza ve keza da diledigin her ne ise onu söylersin).
***Çok önemli bir dileği olupta buna nail olmak isteyen kimse,

kıbleye karsı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i serif

okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her

rekatta bir Fatiha ve 15 defa İnsirah suresini okusun. Namazdan

sonra Besmele-i serifin yukarıdaki hizbini (19defa) okuyarak dua eden

kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir sekilde kabul eder

ve istedigi dilegini yerine getirir…

***Herhangi bir dilegi olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini

118 defa okuduktan sonra dilegini söyleyerek dua ederse, Allah

c.c. ın izniyle istedigine kavusur…
Besmeleyle ilgili üç tertip verdik, hangisini yapmak gönlünüzden geçerse onu uygulayabilirsiniz, en kısa sürede ben de okuyacağım inşallah kardeşlerim…Bunlar çok önemli SIRLAR ve kıymetini bilmek lazım, Rabbim herbirimizi Evliyalık mertebesine ulaştırsın

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...