Eşler arası muhabbeti güçlendiren bir çok dua vardır. Muhabbetinizi güçlendirmek için sadece dua okuyarak değil eşinize karşı daha anlayışlı olmalısınız ve onun suyuna gitmelisiniz. Ayrıca vereceğimiz uygulamayı yaparak da eşinizle aranızı kuvvetlendirebilirsiniz.

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Yühıbbûnehüm kehubillahi vellezine âmenû eşeddü hubben lillâhi velev yerallezîne zalemû iz yarevnal azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîâ*züyyine linnasi hubbüş şeheâvati minnen nisai vel benîne vel kanatiyril mukantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’âmi vel hars, zâlike metâul hayâdit dünyâ vallahü ındehû husnül meâb*kul in küntüm tuhibbûnellahe fettebiûnî yuhbib kümüllahü ve yağfir leküm zünûbeküm vallahü gafûrur rahîm*ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tasnea alâ aynî* Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczip kalbi ve akli ve rûhi ve cemy’ı a’dâi fülan binti fülân alâ hubbi ve aşki ve mehabbeti ve mevddeti fülân ibni fülân bil mehabbetil kaviyyeti veş şedideti min gayri mühletin bilâ ihtiyar hattâ la yek’ül velâ teşreb velâ teclis velâ tenâmü velâ karare lehâ ve hiye tekûnü kel mecnûn min hubbihi ve aşkihî ve tekûnü tahte emrihî ve tefâlü küllü murâdihî ve maksûdihî bil aceli ves sürâti bihakkı kelâmükel kadîm ve resulikel kerîm ve bi elfi elfin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm*

Bu sevgi ve muhabbet ayetlerini cuma veya pazartesi gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak
2 rekat namaz Allah rizasi için kılar
7 kez tevbe istiğfar
7 kez fatiha
7 kez ihlas süresini okur.
ARDINDAN,
Yarabbi falan kişinin gönlünü ve kalbini bana bağla diyerek dua eder.
(HARAMA OKUNMAMAYA DİKKAT)

Yine bu ayetler birbirilerine dargın veya aşırı geçimsiz olan eşler ve aileler için niyet edilerek şeker üzerine 41 kez okunur ve onlara yedirilir ise birbirleriyle son derece muhabbet içinde olurlar.
(HARAMA YAPILMAMASINA DİKKAT)

Kim bu ayetleri yazar yada üzerinde taşır ise herkesin gözüne oldukça şirin görünür ve herkesin sevgi saygı ve teveccühünü kazanır.
(ARAPÇASI YAZILIR)

Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczip kalbi ve akli ve rûhi ve cemy’ı a’dâi fülan binti fülan alâ hubbi ve aşki ve mehabbeti ve mevddeti fülân ibni fülân bil mehabbetil kaviyyeti veş şedideti min gayri mühletin

ŞU SATIRLARDA GEÇEN=

fülan binti fülân= ….ANNE İSMİ……….KIZI…..İSİM…………

fülân ibni fülân= ……ANNE İSMİ………OĞLU……..İSİM…….

ŞEKLİNDE OKUNACAKTIR….

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...