Eşleri ile yaşanan sorunlar nedeni ile aile için yaşayan aileler bu uygulamayı yaparasa Allah’ın izniyle eşiniz size bağlanır ve sorunlarda otomatik olarak biter.

Yacapığınız uygulamayı ayrıntılı olarak anlatmaya başlıyorum. İnanarak azimle ve Allah’a sağınarak her yapılan her dua karşılıksız kalmaz.,

Bu okuma , Sure-i Cin in ayrı bir davetidir. Bir kimseyi celb ve
teshir etmek istersen:
Tenha bir mekanda abdest aldıktan sonra,
güzel kokulu bir buhur yakıp, Cin suresi nin bu davetini onyedi (17)
defa okursan, matlubun yanına Allah Teala nın izniyle celb olur.
Onyedi defa okunacak Cin Suresinin daveti budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehüs temea
neferun minel cinni fekalu inna semi’na kuranen aceba. Yehdi
iler rüstü feamenna bih ve len nüsrike bi rabbina ehada. Ve
ennehü teala ceddü rabbina mettehaza sahibeten vela veleda.
Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi seteta. Ve enna
zanenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. Ve
ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne biricalin minel cinni
fezadühüm rehaka. Ve ennehüm zannü kema zanentüm ellen
yebasallahü ehada. Ve enna lemes nas semae fevecednaha
müliet harasan sediden ve sühüba. Ve enna künna nakudü
minha mekaide lis semı femen yestemiıl ane yecidlehü
sihaben rasada. Allahümme inni eselüke bismikel azimü
rabbel insi da’vetel ceberuti ulivva. Vebi hakki Ademe nurikel
insi ve bihakkil cinni vel insi. Ve bihakki esmail cinni vebi
hakki Kef He Ye Ayn Sat ve bihakki Ta Ha vebi hakki Ya sin
vebi hakki Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakki esma-illahi teala.
Ve bi hakki hatemi Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. Ve
bihakki hazihil esma-il ızam. Ve bi hakki seyyidis sultani Ya
Zelcelali vel ikram. Ya Nura nuri vechikel insi Ademe ve bi
hakki Muhammed inil Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem insi
Ademe ve bi hakki Tevrata insi Adem ve bi hakki Zebura insi
Adem ve bi hakki incile insi Adem ve bi hakki Kurani insi
Adem ve bi hakki Enbiya-i aleyhimesselamü insi Adem. Ve bi
hakki Cebrail ve Mikail ve israfil ve Azrail Ya Allahü Ya Allahü
Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü
Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Gafuru Ya Seküru Ya Halimü Ya
Sultan Ya Sübhan Ya Macidü Ya Vahidü Ya Ehadü Ya
Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Gufranü Ellezi enzele
mines sema-i maen fe ahyabihil arda ba’de mevtiha. Ve iza
cael insi hazihi sebatül esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi
Ya Zelcelali vel ikram.

Bu daveti 17 defa okuduktan sonra
100 defa Salavati serif,
(3) defa Sure-i Yasini serif,
yedi defa Ayetel kürsi,
kırkbir (41) defa Sure-i Tebbet ve
7 defada su mübarek duayı oku:

Fa’lem ennehü la ilahe illallah. Ya Allah Ya Rahman.
Fettehızhü vekila. Ya Kerimü ve kanallahü alimen hakima. Ya
Muhammed Ya Ali la feta illa Ali ve la seyfe illa zülfikare isfa’
ala husuli ve muradi bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Tevekkelü Ya hudda me hazihil esma-is serifeti bi celbi ve
ihdari .den ayşeden olma mehmet veya aliden olma fatma denir.

Günlük olarak 744 kez,Ya Muktedir i çekiniz.(saat ve zamanı yoktur,gün içinde olabilir)

Üstteki okumanın bitimindeki 7 gün sonrasında,
İKİNCİ BİR UYGULMA OLARAK ŞUNUDA OKUYABİLİRSİN.

Muhabbet için gece, Cin suresini 17 defa matlubunun niyetine oku.
Ama her okumanın sonunda bir (1) defa su duayı oku:

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlî Sadrî ve yessirlî emrî
vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ
muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti
fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea
kavlen minnî.

Okuduktan sonra olacak olan acaiplikleri görürsün. Matlub erkek
ise Yesmea, kadın ise Tesmea dersin. Bu mesele sahih olup,
defalarca bir çok aile huzuru kaçanlar tarafından tecrübe edilmistir.

(Derde derman için arayışlarda ” denenmişmi,yapılmışmı” diyerek yaklaşmak ve o şekilde düşünmek , ile olabilecek hayırları,ve nasipleneceğiniz hayrı , elinizle itmekten farksızdır!!)okumalarınızda, hayır bilinip, şer davet edilmediği sürece her dua tecelliye muazzamdır.

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...