Göz ağrısı için okunacak etkili bir dua diyebiliriz.
Göz rahatsızlıklarından muhafaza olmak için Mürselat Suresi’ni (7) kere okuyan göz illetlerine mübtela olmaz.
MÜRSELAT SURESİ
Bismillahirrahmanirrahıymi.
(1)velmürselati ‘urfen.(2)fel’asıfati ‘asfen.(3)vennaşirati neşren.(4)felfarikati ferkan.(5)felmülkıyati zikren.(6)’uzren ev nüzren.(7)innema tu’adune levakı’un.(8)feizennücumü tumiset.(9)ve izessemaü füricet.(10)ve izelcibalü nüsifet.(11)ve izerrüsülü ukkıtet.(12)lieyyi yevmin üccilet.(13)liyevmilfasli.(14)ve ma edrake ma yevmülfasli.(15)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(16)elem nühlikil’evveliyne.(17)sümme nütbi’uhümül’ahırşyne.(18)kezalike nef’alü bilmücrimiyne.(19)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(20)elem nahlukküm min main mehiynin.(21)fece’alnahü fiy kararin mekiynin.(22)ila kaderin ma’lumin.(23)fekaderna fenı’melkadirune.(24)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(25)elem nec’alil’arda kıfaten.(26)ahyaen ve emvaten.(27)ve ce’alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynaküm maen füraten.(28)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(29)intaliku ila ma küntüm bihi tükezzibune.(30)la zaliylin ve la yuğniy minellehebi.(32)inneha termiy bişererin kelkasri.(33)keennehu cimaletün sufrün.(34)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(35)haza yevmü la yentıkune.(36)ve la yü’zenü lehüm feya’tezirune.(37)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(38)haza yevmülfasli, cema’naküm vel’evveliyne.(39)fein kane leküm keydün fekiyduni.(40)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(41)innelmüttekıyne fiy zılalin ve ‘uyunin.(42)ve fevakihe mimma yeştehune.(43)kalü veşrebu heniy’en bima küntüm ta’melune.(44)inna kezalike necziylmuhsiniyne.(45)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(46)külu ve temette’u kaliylen inneküm mücrimune.(47)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(48)ve iza kıyle lehümürke’u la yerke’une.(49)veylün yevmeizin lilmükezzibiyne.(50)febieyyi hadiysin ba’dehu yü’minune.

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...