Karı koco arasını ıslah etmek veya evden giden eşi geri getirmek buğz ve adaveti kaldırım yerine muhabbet olsun istersen… Abdest al, sonra kıbleye karşı oturup gül suyunda halledilmiş (karışmış) bir kağıt üzerine aşağıdaki Fatiha-i şerifeyi yaz; Bismillahirrahmanirrahıym. Elhamdü lillahi rabbil-alemin yuhmedu …..(buraya daha önceki konularda sölediğim gibi isimler gelecektir )…… Taatallahi ve lifatihatil kitabiş şerife errahmanirrahıym yerham …………(isimler yazılacak…….. Taatallahi ve lifatihatil kitabişşerife maliki yemiddin ümmetike ………(isimler yazılacak)…..taatallahi ve lifatihatil kitabiş şerife iyyake na’büdü tü’ıyd …(isimler yazılacak)…taatallahi ve lifatihatil kitabişşerife ala …(isim yazılacak).. liyekune mutavean ve tahte iradetihi fil akvali taatallahi ve lifatihatil kitabiş şerife ihdinas sıratal müstekıym ihtedi ve istikam …(isimler yazılacak)… istikametihi muhabbetihi ve sima’i kavli taatallahi ve lifatihatil kitabiş şerife sıratalleziyne en’amte aleyhim en’ame …(isimler yazılacak)…bicemiy’ı ma yütlap minhü ..(isim yazılacak)… virdim taatallahi ve lifatihatil kitabişşerife muhabbetihi ve şefkatihi ve meveddetihi ve rahmetihi ve re’fetihi gayril mağdubi aleyhim ve leddalline dalle …(isim yazılacak)… fi muhabbeti …..(isim yazılacak)… taatallahi ve lifatihatil kitabiş şerifeti amin ve neza’na ma fi sudurihim minğıllin lev enfakte ma fil’ardı cemiy’an… hakim….. bu şekilde yazmayı bitirince bir parça öd ağacı ve erkek günlük ile tebhir ettikten sonra (tütsülemek) bir dikiş iğnesi ile o kağıdın tam ortasından delip matlup olan zaatın tarafından esen rüzgar altı bir mahle as. bi iznillahi teala madlubun hasıl olur.

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...