Her gün 
145 
kere ya muheymin okunup

1 defa Bismillahirrahmanirrahim
sübhaneke ma azamü
şe’nike ve e’azzü sultanike la ilahe illa ente rabbül erbabi ve mülkür rikabi entel müheyminül vehhabü eselüke allahümme biseryani hıkmetike filkulubi vel esrarı ve nüri tecellike ales salihıynel ahyari en teksini heybeten ye kabulen beyne ebnai cinsi ve en tekşife li an esraril muheymineti ya müheyminü entel alimü bima yekünü saraftül efhame vel elsine an vasfi kemaleke ve ente ecellü ve azamü min en tüdrike zatike es’elüke en temüddeni birakıykatin min rikaiki ismikel müheyminü ve en temüddeni bihadimi hazel ismi talyaiyle lea’rifül meratibis seniyyeti minel ulümilledünniyyeti ya allahü ya müheyminü
Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...