İnsanın başına hayatta binbir türlü dert gelebiliyor her seferinde insan çeşitli arayışlar içerisine giriyor.Bende şimdiye kadar lazım oldukça araştırıp bulup bir kenarlara kaydettiğim dil bağlama -zalime karşı okuyup üflenecek duaları sizlerle paylaşmak istedim.Çünkü Rabbime şükürler olsun ki ne zaman başım dara düşüp bu dualarla nida etsem Rabbim kabul buyurdu.İş yerinde çoğu kez haksızlığa uğradım günlerce ağladım bu yüzden müdürüm bana hiç inanmazdı taraf tutardı ve her olayda beni suçlardı. Ben sessiz sessiz ağlayıp Allaha dua ederdim hiç bir zaman o kişilere beddua etmedim.Zalim helak olsun diye yapılacak bir çok uygulama var ama ben yapmadım.çünkü suçların cezasını yargılamak da vermek de bize düşmez Rabbim en iyi şekilde verir cezayı da mükafatı da biliyorum. Ben aşağıda size yazacağım uygulamaları sürekli okudum iş yerine gidene kadar sabahları okudum akşam eve dönene kadar yolda okudum.Okuyarak ezberliyorsunuz bir süre sonra .Duaları not aldığım küçük defterimi elimden düşürmedim sürekli çantamda durdu ve daraldığım bunaldığım zaman açıp okudum.Rabbime şükür bir süre sonra o bana sürekli eziyet eden kişiler -patronun gözdeleri-grup olarak işten çıkartıldı.olanlara inananamadım.Duaların gücünü daha iyi anladım.VE başım sıkıştığında okuyup uyguladığım dualar şunlardı:

1-Ağız bağlama duası

Abdestli olarak 3 adet Ayetel Kürsi okuyorsunuz ve arkasından
‘Ya hayyu ya kayyum ya bediussemavati vel arz ya zülcelali vel ikram’ okuyup dua şu şekilde ediliyor:Ey Allahım (filanca kişinin) bana karşı dilini bağla ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyilikten başka bir şey konuşamasın.

2-Ağız bağlama diğer bir dua

* Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yerciun
*Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yübsirün
*Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yezekkerun
*vela yusiku ve sakahu ehadün
*kale ifritüm minel cinni ene atike bihi kable en teküme mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin
(buraya kadar olanları 21 kere oku)
*6 kere:Vallahu muhiytum
*3 kere:Yüridül acilete
*3 kere:el vahan
*3 kere:el acele
*3 kere: es saate
şeklinde okuyorsunuz

3-Yüze üflenecek
Tebebt suresini 6 kere ‘keseb’ e kadar okuyup 7.yi tamamen okuyup yüzüne üflüyorsunuz zalimin

4- Fatiha suresini 19 kere okuyup yüzüne doğru fark ettirmeden üflüyorsunuz

5-Zalime karşı Dualar
-Allahümme münzilel kitabi ve mücriyessehabi ve hazimel ahzabi ihzimhüm venşurna aleyna
-Allahü rabbüna ve rabbiküm lena ama lüna veleküm amaliküm la huccete beynena ve beyneküm Allahu yecmeu beynena ve ileyhil masir

6- 3 defa :Allahü Galibün
7 defa:Sübhanallahi ve teala amma yüşrikün(kasas 68)
1 defa: Ve rabbüke yalemü ma tükinne südurühüm ve ma yü linün (kasas 69)
1 defa:ve hüvallahü la ilahe illa hüve lehül hamdü fil üla vel ahireti velehül hükmü ve ileyhi türceün(kasas 70)

7-Düşmana karşı başka bir dua
Ya hüve ya men hüve Ya men la hüve illa hüve ‘ duası 50 defa okunur

8-Kureyş suresi 11 defa okunur

9-Zalime doğru üflenecek
Bismillahi ve billahi seneşuddu azudeke bi ahike ve necalu lekuma sultanen fela yesilune ileykuma bi ayatina entuma ve menittebeakumal galibun .7 defa okunup üzerlerine doğru üflenecek

10-31 defa Selamün Kavlen min rabbirrahim 1 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim okunup üzerilerine üflenecek

11-Şirin görünme meselesi
Bismillahirrahmanirrahim Selamün kavlen min rabbirrahim Vemtazül yevme eyyühel mücrimün 7 kere okuyup avucuna üfle ve yüzüne sür

12-Düşmana karşı 3 kere:Neruddu bikel adae min külli vichetin ve bil ismi termihim bu’di beşşelet okunur

13-İşlerin düzelmesi için

Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullah Ya kafi ya gani ya fettah ya zettavli ya mecit
okunur

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...